Designtemet Friis & Clemme laver scenografiske og pædagogiske læringsrum. Magiske rum bliver til i daginstitutioner og skoler, men også mødelokaler og andre rum i virksomheder og kommuner få en løft fra deres hånd. I et længervarende projekt har jeg skabt billedmateriale af hvordan de forskellige rum tages i brug, af deres designproces og portrætter. Alt sammen til deres markedsføringsmateriale og en kommende bog. Ser endelig forbi deres side www.friisogclemme.dk 

lycoops